In het sterk evoluerende medialandschap brengen we diverse ‘mediavormen’ binnen in de verschillende gevangenissen.

Jail-Tv in de gevangenis van Leuven Centraal is hiervan een mooi voorbeeld. Via het maken van televisie-uitzendingen activeren en betrekken we de langgestraften binnen de muren bij de maatschappij van buiten.  We dagen hen uit om na te denken over actuele thema’s en dit in dialoog met de cultuur die binnen de muren heerst, maar ook met mensen van buitenaf. Jail-TV biedt ook vele mogelijkheden om met een groep gedetineerden te werken aan diverse sociale vaardigheden: samenwerken, keuzes maken, verantwoordelijkheid opnemen,…

Daarnaast werd ook in een aantal gevangenissen een redactie opgestart om een lokale gevangeniskrant te maken. Zo verschijnt in de gevangenis Beveren een 2-maandelijkse krant met nieuws uit de gevangenis maar ook interessante items uit de brede samenleving.

Ook met het medium ‘radio’ worden enkele experimenten opgestart. In de gevangenis Brugge wordt in 2016 een samenwerking opgezet met lokale relevante partners om een eigen gevangenisradio te ontwikkelen. In de gevangenis Gent wordt een ‘podcast’ gemaakt met interessante verhalen van gedetineerden. En kennen jullie Radio Begijnenstraat al? Dat is radio van en met (ex-)gedetineerden en geïnterneerden van vleugel F van de Antwerpse gevangenis.

Meer info bij: Bjorn Callens (bjorn.callens@derodeantraciet.be)