Elk jaar wordt het Buiten Beeld Filmfestival georganiseerd in verschillende gevangenissen, in samenwerking met het filmfestival MOOOV.

Een 5-tal (wereld)films worden gepresenteerd op groot scherm in de gevangenis. Daarnaast worden in de deelnemende gevangenissen filmclubs opgericht. Dit zijn gedetineerden die samenkomen, onder begeleiding van vrijwilligers, om de films na te bespreken. Op deze manier wordt ook elke editie een film naar voor geschoven als de favoriet. Deze film wordt dan ‘buiten’ vertoond voor het personeel van de gevangenis.

Meer info: Rob Raymaekers (rob.raymaekers@derodeantraciet.be)