Sportfunctionaris in de gevangenis van Leuven Centraal
Ter vervanging van Ine Melis

Cultuurfunctionaris in de Brusselse gevangenissen

Functie: Sport- en cultuurfunctionaris
Rechtstreeks e-mailadres: Joelle.kermarrec@derodeantraciet.be