Sportfunctionaris in de gevangenissen van Dendermonde, Gent en Oudenaarde
Wordt tijdelijk vervangen door Lobke Colman

Functie: Sportfunctionaris
Rechtstreeks e-mailadres: heather.loontjens@derodeantraciet.be