In 2016 is exact 500 jaar geleden dat Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde. Leuven viert in het najaar van 2016 de verjaardag van deze mijlpaal met het stadsfestival ‘500 Jaar Utopia’. More’s Utopia is het uitgangspunt voor een bijzonder veelzijdig programma met tentoonstellingen, street art, film, muziek, theater, dans, literatuur, lezingen en stadswandelingen. Ook de twee Leuvense gevangenissen gaan aan de slag rond het thema ‘Utopia’.

In de beide gevangenissen zal er aan de slag worden gegaan met de gevoelens, talenten, frustraties en kansen die aanwezig zijn onder de gedetineerden en slachtoffers. Samen met professionele krachten zal worden gewerkt rond het thema Utopia en meer bepaald, ‘hoe zou een ideale wereld rond slachtoffer- dader er uit zien?’. Het concreet doel is om in de twee Leuvense gevangenissen te werken rond de verhalen de gedetineerden en slachtoffers hebben. De unieke kijk van deze twee groepen op de wereld zal door middel van diverse kunstvormen, waaronder theater en beeldende kunst worden gedeeld met de bredere samenleving. Er zal een uitwisseling zijn rond het thema ‘Utopia’ vanuit slachtoffer en dader standpunt, door twee partijen die velen niet samen zien. Dit vormt het unieke karakter van het project.

UTOPIA – TUSSEN DAAD EN DROOM

Het begrip ‘gevangene’ of ‘gevangenis’ is een boeiend gegeven in het licht van het begrip utopie, waarbij de grens met de dystopie soms flinterdun is. In deze boeiende context is het interessant om te werken rond dit thema. Deze unieke wereld door de ogen van de gedetineerden heeft zeker overeenkomsten met een ‘dystopie’. Daarnaast zijn, buiten de gevangenismuren, slachtoffers van een misdrijf bezig met hun leven her op te bouwen. Zij worden geconfronteerd met hun wereld die instortte en proberen een verbrokkelde wereld terug op te bouwen. Zowel slachtoffers als daders zijn na hun misdrijf bezig met de gevolgen die ontstaan na het misdrijf. Hun kijk en realistische verhalen vormen de basis voor dit project.

PROGRAMMA 

Dinsdag – donderdag 13 – 15 december 2016, 18 u.
Theatervoorstelling ‘Tussen Daad en Droom’ door daders en slachtoffers van een misdrijf onder begeleiding en regie van Danny Timmermans
Inschrijven kan vanaf 10 november 2016 op www.vormingplusob.be

Zaterdag 14 januari 2017, 19.30 u.
Panelgesprek met getuigenissen van een slachtoffer, ex-gedetineerde en een familielid van een gedetineerde.
Meer info + inschrijven op de website van VormingPlus.

Zondag 15 januari 2017, 15 u.
In het najaar van 2016 werkte een groep gedetineerden samen met kunstenares Sarah Vanhee aan het scenario voor een misdaadfilm: ‘The making of justice’. Het maken van een film geeft hen de kans te dialogeren over de betekenis van misdaad in hun mensenleven, over het mainstream beeld van de misdadiger, en over alternatieve straffen gericht op herstel. Na de film vertelt Sarah over haar ervaringen bij het maken van deze productie.
Meer info + inschrijven kan op de website van VormingPlus.

Maandag 16 januari 2017, 19.30 u.
Utopia, of hoe willen we omgaan met misdaad en straf, met de gevangenis en opsluiting? Hoe kijken we naar de relatie die er sowieso is tussen slachtoffers en daders? En hoe kijken we naar de toekomst? Hoe verbeelden we ons dit alles in een utopische wereld? In het panelgesprek: De toekomst van straf en strafuitvoering brengen Marjan Gryson (vzw de Huizen), Kristel Buntinx (vzw Moderator) en journaliste Saskia Van Nieuwenhove intrigerende alternatieven en boeiende toekomstperspectieven. Moderator is Fatma Taspinar.
Meer info + inschrijven: www.vormingplusob.be.

Vrijdag 13 tot dinsdag 17 januari 2017
Tentoonstelling ‘Utopia tussen daad en droom’ met medewerking van Lieve Blancquaert.
Vrij toegankelijk – Meer info vind je hier.

Dinsdag 17 januari 2017, 19.30 u.
Lezing ‘Lieve Blancquaert – Tussen daad en droom’. Tien jaar geleden maakte Lieve Blanquaert met gedetineerden, familie van gedetineerden en personeel van de Leuvense Hulpgevangenis het boek ‘Straftijd’ . Vandaag werpt ze haar blik op deze tentoonstelling en het thema ‘Utopia, tussen daad en droom’ vanuit het dader/slachtoffer-perspectief.
Meer info + inschrijven kan hier.