Slachtoffer in Beeld (SIB) is een programma van 7 dagen, waarbij we samen met de gedetineerden stilstaan bij hun feiten en de gevolgen hiervan op de slachtoffers.  Dit doen we door middel van allerlei methodieken en groepsdiscussies. In de cursus wordt er ook ruimte gegeven aan het verhaal en de slachtofferervaringen van de gedetineerde zelf.  Door deze pendelbeweging tussen aandacht voor het verhaal van de dader en een groeiende visie op de belevingswereld van het slachtoffer kunnen we sterk naar ons doel werken namelijk:
– kennis en inzicht in slachtofferschap verruimen
– inlevingsvermogen naar slachtoffers vergroten
– stappen zetten in verantwoordelijkheid.

Binnen het programma wordt gewerkt met diverse gastsprekers: medewerker slachtofferbemiddeling, advocaat, getuigenis slachtoffer,…

Voor gedetineerden met zedendelicten werd een specifiek programma SIB uitgewerkt.

Meer info bij: Sabine De Bock (e-mail: sabine.debock@derodeantraciet.be )