We hebben een nieuwe beheersovereenkomst.

Op basis daarvan hebben we ons Jaarplan 2017 opgemaakt. Samen met ons Jaarverslag 2016 vormt dat ons ‘Voortgangsrapport 2016-2017‘.

Door de overgang naar een nieuwe beleidsperiode en een nieuwe beheerovereenkomst, zijn dat dit jaar 2 aparte documenten.

Hieronder kan je ons archief van de voorbije jaren terugvinden:

Het vorige Meerjarenbeleidsplan, van de periode 2012-2016, kan je hier terugvinden.