international-day

In de Vlaamse en Brusselse gevangenissen is de onderwijscoördinator ondertussen geen onbekend figuur meer.

Daar gaat wel wat geschiedenis aan vooraf:
• Exact 27 jaar geleden, op 13 oktober 1989 aanvaardde de Europese raad een aantal aanbevelingen over educatie aan gedetineerden.
• In 2000 stelde de Vlaamse regering een strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ op.
• In 2005 werd door de FOD Justitie de ‘Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden’ goedgekeurd.
• In 2014 werd de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen goedgekeurd.

Vandaag, op International Day of Education in Prison, zetten Klasbak en Vocvo enkele feitelijke resultaten daarvan in de kijker!

Lees meer.