Vrijwilliger zijn bij de Rode Antraciet is een ervaring op zich, je leert een aparte wereld kennen en je brengt op je beurt de buitenwereld binnen de muren van een gevangenis. Vrijwilligers krijgen een duidelijke plaats in ons organigram. Ze kunnen worden ingezet bij verschillende activiteiten van de Rode Antraciet, vb. in de begeleiding van ons filmfestival Buiten Beeld in verschillende gevangenissen, als co-begeleider van de cursus ‘Omgaan met lastige situaties’, in de begeleiding van een poëzieproject, …

De Rode Antraciet betaalt materiaal- en verplaatsingsonkosten terug en voorziet in de verplichte vrijwilligers- en ongevallenverzekering.

Persoonsgerichte vorming

Als vrijwilliger kan je ook instaan voor de begeleiding van een persoonsgerichte vorming of gespreksgroep voor gedetineerden. Wil je hier graag meer informatie over? U kan terecht met vragen of ideeën bij onze vrijwilligerscoördinator Gino Campenaerts.

Op vraag

Naast onze vaste projecten voor vrijwilligers, kan een gevangenis ook de inzet van een vrijwilliger van De Rode Antraciet vzw vragen voor een specifiek project of een nieuwe opportuniteit.
Wil je graag ook aan de slag als vrijwilliger bij de Rode Antraciet? Voor meer info, neem contact op met Gino Campenaerts , verantwoordelijke vrijwilligers: gino.campenaerts@derodeantraciet.be