Bepaalde evenementen of opportuniteiten vinden ook hun weg naar de gevangenis. Een gedetineerde mag dan leven achter de muren, de klanken van buiten dringen door tot binnen. Grote evenementen, voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden, fitness-hypes, yoga-trends, … ook binnen de gevangenis worden ze opgepikt en vaak van op afstand beleefd.
De Rode Antraciet vzw zorgt ervoor dat ook uw engagement een plaats kan hebben in de gevangenis.
Enkele voorbeelden:

Ronde op rollen

Het project de Ronde op Rollen kende zijn derde en laatste editie op 5 april 2014. Opnieuw deden 4 gevangenissen mee, volgens hetzelfde concept van de voorbije 2 jaren: Een sportieve competitie tussen gedetineerden van de 4 gevangenissen, elk team voor een zelfgekozen goed doel, ondersteund door een bekende peter/meter. Na evaluatie bleek dat het een goed project was dat verschillende deuren opende. Aan herhaling of verderzetting bleek echter geen nood meer. We beslisten om het project af te ronden, maar vooral om ervoor te zorgen dat wielrennen deel kan blijven uitmaken van het reguliere aanbod. Dit is gerealiseerd voor de gevangenis van Gent en Oudenaarde.logonieuw

Bewegen op verwijzing

‘Bewegen Op Voorschrift’ (B.O.V) was een proefproject in de regio Leuven, dat eind maart 2014 ook opgestart werd in de Leuvense gevangenissen. Het project dat buiten de muren van de gevangenis uitgerold werd, kreeg dus ook een spin-off binnen de muren. Dankzij vele interne (medische dienst, directie, trajectbegeleiders, …) en externe samenwerkingen (Sportdienst Leuven, RISO Vlaams-Brabant, LOGO en BOV buiten de muren) verliep het project in 2014 succesvol. Vol verwachting kijken wij samen met onze partners uit naar de uitrol van ‘bewegen op verwijzing’ over gans Vlaanderen. De contacten hiertoe zijn gelegd.

Elke stap telt

OKRA okOKRA besliste in 2015 om in samenwerking met De Rode Antraciet vzw om in de gevangenissen van Beveren en Brugge aangepaste activiteiten voor oudere gedetineerden (55+) te ontwikkelen en te begeleiden. In eerste instantie zullen dit bewegingsactiviteiten zijn binnen de format van ‘elke stap telt’, om dan te bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn. OKRA wil zoveel mogelijk ouderen kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten die bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing en/of deelname aan het maatschappelijke leven van de betrokkenen. Daarom biedt
OKRA zelf activiteiten aan of maakt ze initiatieven van anderen toegankelijker.
OKRA werkt hiervoor samen met studenten van HOWEST (hogeschool).

Opleiding Initiator fitness

In 2013 investeerde het samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen (toen nog BLOSO), de Vlaamse Trainersschool en De Rode Antraciet vzw in de sportieve (en bredere) kwalificering van gedetineerden via de cursus ‘Initiator fitness’.
Het unieke en waardevolle aan deze cursus is dat gedetineerden een diploma kunnen behalen dat binnen de sportsector veel erkenning krijgt. Detentie biedt beperkte mogelijkheden tot sportbeoefening. De gedetineerden die zich engageren tot sport, doen dat echter met volle overgave. Het is dan ook iets waarin zij zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De positieve energie die ze halen uit de sportbeoefening, kan met een diploma op zak meer kansen bieden voor een geslaagde terugkeer naar de maatschappij. Zij leren zich voor iets te engageren, leren om door te bijten en om ook elkaar hierin te ondersteunen. Via de deelname aan de cursus Initiator fitness krijgen sommige deelnemers ook de smaak te pakken van het ‘leren’ an sich. Dit heeft ook buiten de spreekwoordelijke fitnesszaal zijn effecten.
De gedetineerden zijn enthousiast. De eerste positieve reacties van de SURB (strafuitvoeringsrechtbank), bevoegd voor de voorwaarden tot invrijheidsstelling, motiveren iedereen om blijvend in te zetten op het binnenbrengen van cursussen van de Vlaamse Trainersschool.

10.000 stappen

10000stappanEen Japanse dokter stelde vast dat je gezondheid fundamenteel verbetert door simpelweg meer te bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Ondertussen zijn wetenschappers wereldwijd het met hem eens. Via het project ’10.000 stappen Vlaanderen’ willen VIGeZ, de Logo’s en UGent met steun van de Vlaamse overheid alle Vlamingen stimuleren om elke dag voldoende te bewegen!

Sinds 2009 circuleert dit project in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Personeel, gedetineerden of allebei samen maakten kennis met deze (gemeenschappelijk) bewegingstool en -taal.

De sportfunctionaris van De Rode Antraciet vzw speelt een insisterende en faciliterende rol. Het is echter vooral een lokaal draagvlak dat de dagdagelijkse drijvende kracht is achter een ingebed project. Enkel door lokale draagkracht heeft een project als dit kans op slagen.

Anno 2016 draait dit project nog steeds. In 2016 zullen beide Leuvense gevangenissen kunnen genieten van de 10.000 stappen.

Liever actiever

liever actiever

Samen met de gemeente Merksplas (OCMW) schonken we aandacht aan het belang van sporten en bewegen voor oudere gedetineerden. We organiseerden het project ‘Liever Actiever’ met o.a. de maand van de valpreventie, bewegingsactiviteiten voor 50+, deelname aan ‘Samen tafelen en bewegen’, Liever Actiever op de wandeling (met stappentellers) en de Sporteldag Merksplas.

Tijdens het project konden gedetineerden 6 keer deelnemen aan ‘Gezellig tafelen en bewegen’. Het Sociaal Huis te Merksplas (OCMW) organiseerde die momenten elke maand en de invulling bestond telkens uit samen bewegen naar ieders kunnen, gevolgd door een lekkere maaltijd. De oefeningen werden aangepast naar ieders mogelijkheden.

In juni 2015 namen vijf oudere gevangenen uit de gevangenis van Merksplas deel aan de Sporteldag, georganiseerd door de gemeente Merksplas. Er werd ook aandacht geschonken aan de hulp- en dienstverleners, zij konden deelnemen aan het valpreventieparcours. Op 23 september 2015 was er een moment ‘samen gezellig tafelen en bewegen’ na het bezoek van Vlaamse minister voor Welzijn Vandeurzen.

Kick op SportLogo_Kick_op_sport (1)

De Rode Antraciet werkt in de gevangenis van Ruiselede mee aan het pedagogisch project ‘Kick op sport’; een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ (Bijzondere Jeugdzorg) en de gevangenis van Ruiselede.

Het doel van dit sportevenement is het bevorderen van de integratiemogelijkheden van de 3 inrichtingen en hun doelpubliek in de omgeving en de ruimere samenleving. We deden dit door te werken aan een correcte beeldvorming ten aanzien van de 3 deelnemende inrichtingen en hun doelpubliek.

Ook dagen we jongeren en volwassenen in een moeilijke situatie (plaatsing in een gevangenis, een instelling of verblijf in een asielcentrum) uit tot het mee opnemen van verantwoordelijkheid in het uitbouwen en organiseren van de sportdagen. Binnen de muren van de gevangenis gingen er verschillende activiteiten door.