Gedurende bepaalde periodes, is er een terugval van activiteiten in de gevangenissen. Enerzijds zijn er schoolvakanties (geen onderwijs), anderzijds periodes waarin werkhuizen (plaatsen waar gedetineerden tewerkgesteld zijn) tijdelijk sluiten.
Er is  een traditie (verschillend per gevangenis) om deze stillere periode via onder andere sport en cultuur aangenamer te maken.
Voorbeelden hiervan zijn ‘zomerspelen’, sporttornooien, initiaties in nieuwe of oude sporten, … al dan niet samen met de gedetineerden zelf opgezet.
De Rode Antraciet vzw doet vaak een beroep op sportploegen, vrijwilligers (ingeschakeld volgens eigen interesse), scheidsrechters,…
U kan zich hiervoor aanmelden op info@derodeantraciet.be