De rechter ontneemt gedetineerden alleen hun vrijheid. Hun rechten vervallen niet op het vlak van hulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport enz. Het blijven volwaardige burgers.

Als je deelneemt aan een sport- en beweegaanbod, begeef je je als sportbeoefenaar op meerdere sociale terreinen, vaak onbewust of zelfs ongewild. In tegenstelling tot wat media ons vaak berichten,  zijn de mogelijkheden tot beweging en sport zeer gering in een gevangenis. De behoefte aan beweging is erg groot; met uitzondering van de wandeling en het werk, zitten velen immers continu op cel.