De Rode Antraciet vzw faciliteert culturele activiteiten voor gedetineerden in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen, ook gedetineerden, behoefte hebben aan kansen tot sociaal contact, persoonlijke ontwikkeling en ontspanning binnen de gevangenismuren. Om deze kansen te maximaliseren, zijn we actief op drie domeinen: we zorgen voor een gevarieerd cultuuraanbod in de lokale gevangenissen, we bouwen aan een draagvlak voor het behoud en de verdere uitbouw van het cultuuraanbod in de gevangenissen en we betrekken actief de open samenleving in het organiseren van dit aanbod.