Anno 2016 zal er in de gevangenissen van Brugge en Beveren het programma ‘elke stap telt’ doorgaan. Deze samenwerking kadert binnen het Europese project ‘Move Transfer’ waar OKRA sport deel van uitmaakt. Het project wordt samen met studenten van HoWest vorm gegeven in de gevangenissen.
Voorheen was er al een samenwerking met OKRA, met de afname van het programma ‘elke trap telt’. Hierbij werd ondersteunende informatie voorzien aan de doelgroep oudere gedetineerden, om in beweging te komen via spinningfietsen/hometrainers.