De Rode Antraciet waardeert de inzet van vrijwilligers bij het cultureel aanbod in een gevangenis.
Naast onze vaste medewerkers, vormen zij een sterke meerwaarde binnen onze organisatie.
Onze vrijwilligers worden ingezet als begeleiders bij divers aanbod: persoonsgerichte vormingen, leesgroepen, creatieve vormingen, ons aanbod ‘Voorleesverhalen’,…

Wij zorgen voor een kwalitatieve ondersteuning en begeleiding van hen zodat zij binnen de gevangeniscontext hun opdrachten optimaal kunnen vervullen.

Voor meer info over vrijwilligerswerk binnen Rode Antraciet, contacteer onze medewerker Gino Campenaerts (gino.campenaerts@derodeantraciet.be)