Heel wat externe (sociaal-) culturele organisaties of individuen hebben een artistieke, sociale of culturele know-how die zinvol en boeiend kan zijn voor gedetineerden. De Rode Antraciet vzw heeft een jarenlange expertise in de context van de diverse Vlaamse en Brusselse gevangenissen en werkt reeds jaren met de doelgroep van gedetineerden. Als organisatie hebben wij als taak om potentiële partners te helpen hun aanbod te realiseren binnen de gevangenis. We bieden een eerste kennismakingsgesprek en eventueel bezoek aan de gevangenis aan, we zorgen voor een goede inhoudelijke en praktische voorbereiding, werven mee de deelnemers, ondersteunen de begeleiders waar wenselijk en coördineren het verloop van het aanbod tot en met een nagesprek en eventuele herhaling van het aanbod in dezelfde of een andere gevangenis.

Interesse om een aanbod te realiseren in een gevangenis?

Contacteer dan de coördinator cultuur van De Rode Antraciet (katrien.mestdagh@derodeantraciet.be) of een lokale cultuurfunctionaris binnen een specifieke gevangenis

link naar medewerkers op website