De Rode Antraciet vzw heeft een opdracht in de organisatie van sport- en cultuur in gevangenissen. Dat wil echter niet zeggen dat zij alles zelf doet. Samen met een netwerk van partners werkt zij aan de diversiteit van het aanbod, een kwalitatieve verbetering, maar ook kennisopbouw rond de praktijken die doorgaan in de gevangenis.
Via deze weg wil het netwerk bijdragen aan een zinvolle detentietijd en de kansen vergroten om later terug te aarden in de maatschappij.
In het netwerk zitten ondersteunende partners (bv. Vlabus vzw naar lesgevers), wetenschappelijke partners (bv. samenwerkingsverbanden met alle universiteiten), faciliterende partners (bv. lokale en bovenlokale overheden, serviceclubs, privé-partners, …), internationale partners (al dan niet werkzaam in of verbonden aan gevangenissen in het buitenland), …
Opvallend in deze is dat niet enkel sportieve partners toetreden tot het groeiende netwerk van partners.
Ook  partners vanuit gezondheidssector, welzijnssector, ziekteverzekeringen, vrouwenbewegingen, … treden toe tot ons netwerk van partners binnen de gevangenis.