Participatie is enerzijds het concreet deelnemen aan activiteiten. Anderzijds is het ook een methodiek die we een warm hart toedragen. Gedetineerden worden, waar mogelijk, betrokken in verschillende stappen die het opzetten van sport- en beweegactiviteiten betreft. Dat kan puur ondersteunend zijn qua opstellen van materialen, maar dat kan ook als scheidsrechter bij een wedstrijd. In sommige gevangenissen worden gedetineerden ook betrokken bij het traject op langere termijn. Zij zetelen in de werkgroepen die het sportbeleid uittekenen, beheren mee het budget van de werking en geven mee advies voor duurzame investeringen. Afhankelijk van de gevangenis, verschilt de aanpak en de inzet die mogelijk is.
Wij geloven echter dat de mate van betrokkenheid bijdraagt tot het opbouwen van motivatie, maar ook tot het verwerven van extra-sportieve vaardigheden. Beslissingen vragen visieverwerving, discussie, overleg en argumentatie. Alleen al op dit gebied, worden niet-standaardvaardigheden geoefend in de dagdagelijkse praktijk.