De Rode Antraciet probeer via diverse culturele initiatieven een ‘brug’ te slaan tussen de gevangenis en de samenleving. Dit vertaalt zich op verschillende manieren. Enkele voorbeelden:

• Artistieke resultaten van gedetineerden worden zo maximaal mogelijk getoond aan de bredere samenleving. Tekeningen van gedetineerden worden tentoongesteld in een museum, extern publiek krijgt de kans om naar een theatervoorstelling van gedetineerden in de gevangenis te komen kijken,…

• We brengen ook ‘vrije burgers’ binnen in de gevangenis om samen met een groep gedetineerden aan een cultureel initiatief deel te nemen binnen de gevangenis. Gedetineerden en externe deelnemers zitten samen in een gespreksgroep, studenten gaan samen met gedetineerden creatief aan de slag,…

• Samen met culturele partners worden initiatieven genomen om het thema detentie binnen de samenleving bespreekbaar te maken: debatavond rond strafuitvoering, film over gevangenisthema. Op deze manier worden mensen aangezet om over dit thema van ideeën te wisselen en verder te reflecteren.

Op deze manier proberen we mee het draagvlak voor cultuur binnen de gevangenis ( en de bredere hulp- en dienstverlening) te verruimen.