Gedetineerden worden zo actief mogelijk betrokken bij de organisatie van tal van culturele activiteiten. Ze nemen niet louter deel aan een activiteiten maar krijgen ook de ruimte om mee na te denken over de inhoud van het aanbod, kunnen advies geven en zelf zaken organiseren. Afhankelijk van de mogelijkheden en de gevangenis verschilt de aanpak en inzet die mogelijk is.

We geven graag volgende ‘good practices’ ter illustratie:

Burgerkabinet in de gevangenis 
burgerkabinet
Op initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz werd in het najaar 2015 een ‘burgerkabinet’ over cultuur en cultuurparticipatie georganiseerd. Via een bevraging en debat konden burgers advies geven over het toekomstige beleid op het vlak van cultuur.
Ook in de gevangenissen van Gent en Beveren werd zo’n kabinet georganiseerd. Gedetineerden gaven er hun mening over cultuur binnen en buiten de gevangenis. Hun ideeën en aanbevelingen werden meegenomen in het verdere debat buiten de muren.

Activiteitenteam partners 2
In 2013 werd in de gevangenis van Ruiselede het ‘activiteitenteam’ opgericht, een samenwerking tussen De Rode Antraciet en andere partners (CAW, Vlaamse Overheid, directie…) binnen de gevangenis. Het activiteitenteam bestaat uit een groep van max. 6 gedetineerden, die mee instaan voor de ondersteuning van het activiteitenaanbod en zelf ook ontspanningsactiviteiten organiseren. Met het activiteitenteam willen we volop inzetten op de participatie van de gedetineerden zelf en ze op deze manier een stuk verantwoordelijkheid geven om mee te bouwen aan kwalitatief aanbod. Jawel, door en voor gedetineerden in praktijk omgezet!