The Borderlines Books is een artistiek uitwisselingsproject tussen gedetineerden van de gevangenis Gent en kunstenaars/studenten uit de ruime omgeving van Gent.

In de gevangenis Gent worden op regelmatige basis workshops georganiseerd waarbij gedetineerden en enkele externe deelnemers/kunstenaars samen tekeningen in de boeken maken. Deelnemende gedetineerden kunnen ook een boek meenemen op cel om daar verder te werken.

Ook buiten de gevangenis gaan studenten tijdens workshops aan de slag. Deze kunstenaarsboeken vormen samen een uniek document van een uitwisselingsproces rondom thema’s als biografie, dagelijkse beslommeringen, tijd, ruimte en het gevangenisleven. Vanuit de verschillende boeken wordt een selectie van pagina’s gemaakt, die uiteindelijk zal gepubliceerd worden als’ Graphic Novel’ eind 2016.

Het artistiek project is een samenwerking tussen het SMAK Gent, Secundair Kunstinstituut Gent en De Rode Antraciet

Meer info: Bjorn Callens (email:bjorn.callens@derodeantraciet.be)