Veel gedetineerden kampen met stress. Het doel van deze vorming is om eigen stress en stresssignalen beter te leren herkennen en om nieuwe manieren te leren om hier bewust mee om te gaan. In deze vorming worden vele oefeningen gedaan die inzichten koppelen aan de praktijk:
relaxatie, ademhalingsoefeningen,…

Enkele reacties van deelnemers:

“Ik onthou vooral dat als ik aan het positieve denk, mijn stress verminderd”

“Het belangrijkste vond ik de ademhalingsoefeningen en de uitleg hoe de gedachtengang werkt bij stress”

Meer info: Karin Nolmans (email: karin.nolmans@derodeantraciet.be)