Eén cel delen met drieën, een standpunt verdedigen tegenover de directie, eerlijk een mening zeggen zonder de ander te kwetsen of boos te maken, een moeilijk gesprek voeren via de telefoon, een ruzie uitpraten, … iedereen komt wel eens in lastige situaties terecht. Vooral in de gevangenis kunnen frustraties zich opstapelen.

De meeste mensen pakken moeilijke situaties steeds op dezelfde wijze aan. Ze verliezen uit het oog hoeveel andere mogelijkheden er nog zijn. We zoeken naar wegen die misschien nog niet geprobeerd zijn om deze lastige situaties aan te pakken.

In deze vormingscursus gaan we samen met een groep gedetineerden op zoek naar mogelijke oplossingen.

Meer info bij: Katrien Mestdagh (katrien.mestdagh@derodeantraciet.be)