In de cursus ‘Hoe kijk ik naar mijn straf? is er ruimte om heel persoonsgericht te werken. Alles wat belangrijk is om buiten te kunnen slagen: goede relaties, een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheden opnemen, prioriteiten leggen, keuzes afwegen, kanaliseren van emoties, volhouden en met moeilijkheden omgaan, …kortom werken aan een positieve attitude komt aan bod. In een kleine groep waar vertrouwen heerst, kan ieder vrijuit spreken en worden ervaringen gedeeld.

We staan stil bij de situatie van de deelnemers, detentieschade én overlevingsmechanismen en de toekomstige/gewenste positie: Wie/wat zijn hulpbronnen? Waar liggen de grenzen? Hoe pakken we problemen aan? Welke positieve doelen zijn er? Welke tools zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen we werken aan herstel? We vertrekken hierbij vanuit ieders verhaal en ervaringen.

Meer info: Katrien Mestdagh