Voor veel gedetineerden is een terugkeer (na detentie) naar de samenleving geen evidentie. Door een getuigenis van een ex-gedetineerde helpen we gedetineerden nadenken over deze stap. Welke obstakels zijn er? Hoe ga je om met de vele veranderingen in de samenleving?,… De getuigenis van de ex-gedetineerde staat centraal maar ook alle deelnemers krijgen de ruimte om hun verhaal te doen.
Info: Katrien Mestdagh