Agressie is op verschillende manieren aanwezig in de gevangenissen.  Zo zitten velen een straf uit voor feiten die te hiermee te maken hebben. Ook binnen de muren komt agressie geregeld voor.  Dit kan zo bij iemands leven gaan horen, dat het lijkt alsof er geen andere mogelijkheden meer zijn.
In deze cursussen bieden we de deelnemers een kans om hun eigen gedrag onder de loep te nemen.  Wie vindt dat hij hiermee een probleem heeft en hieraan ook wil werken in de cursusgroep, is welkom. Samen met de groep gaan we op zoek naar oorzaken en gevolgen van agressie. We zoeken naar wat agressie in gang kan zetten. We reiken iedereen handvatten aan om de eigen agressie beter te leren kennen, te kanaliseren en te beheersen, zowel preventief als op het moment zelf.

Agressietraining