We creëren een draagvlak voor cultuur bij gedetineerden, bewakend personeel, de partners van de Vlaamse Gemeenschap, vrije burgers, studenten, culturele organisaties en overheden. Dit doen we formeel door het opzetten en deelnemen aan overleg én informeel door sterke voeling te houden met de lokale gevangeniscontext, de noden en behoeften van de gedetineerden en de culturele sector.