Elke gevangenis heeft haar eigenheid. Elke burger, gedetineerd of niet, heeft eigen wensen en behoeften aan cultuur. En ook de cultuursector bestaat uit een hele brede waaier aan mogelijkheden. Dit zorgt voor een divers gamma aan mogelijkheden en vragen. We spelen daar als organisatie graag op in. De Rode Antraciet vzw zorgt ervoor dat alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel over een minimumaanbod van culturele activiteiten voor gedetineerden beschikken. We spreken hiertoe actief mogelijke aanbodverstrekkers aan en gaan graag in op de vraag tot ondersteuning van potentiële partners die zichzelf spontaan aanbieden.

Filter - Alles
Archief
Beeld
Cultuur
Persoonsgerichte vorming
Media
Muziek
Woord